Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

SERVICE OVERVIEW

Pracownia Badań Psychologicznych Magdalena Pilarska oferuje Państwu pełną gamę badań psychotechnicznych oraz lekarskich kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. Wykonywane są u nas ponadto badania wstępne oraz okresowe z zakresu medycyny pracy oraz na stanowiska wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (między innymi kierowanie samochodem służbowym, czy operowanie wózkiem widłowym).

Badania psychologiczne i psychotechniczne

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i niezbędnymi testami psychologicznymi zalecanymi przez “Metodykę psychologicznych badań kierowców”.

Psycholog prowadząca badania ukończyła studia podyplomowe – “Psychologia Transportu”, organizowane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest ona wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na listę psychologów uprawnionych do powyższych badań pod numerem 86/P.

Czas trwania badań:

 • dla kierowców zawodowych – około 1,5 godzin
 • dla kierowców służbowego pojazdu os. kat. B, np. przedstawiciele handlowi – około ½ godziny,
 • dla operatorów wózków widłowych i maszyn w ruchu – około 45min.

Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo.

Jak przygotować się do badania:

 • wymagany dokument: dowód osobisty (lub paszport), prawo jazdy (kierowcy)
 • okulary (jeśli badany używa je do prowadzenia pojazdu).
 • stan badanego: wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu.

Jakie badania wykonujemy?

 • badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
 • badania psychologiczne dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
 • badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe
 • badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 • badania psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne dla kierowców rajdowych i wyścigowych
 • badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
 • badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • badania psychologiczne dla uczestników wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • badania psychologiczne do Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego
  konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie.
Rodzaj badaniaCenaPrzybliżony czas badania
Kandydat na kierowcę zawodowego (kategorie prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kandydat na kierowcę tramwaju150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Przedłużenie uprawnień kierowcy zawodowego (kategorie prawa jazdy C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Przedłużenie uprawnień kierowcy tramwaju150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Przywrócenie uprawnień za wcześniejsze przeciwwskazania psychologiczne150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kierowca wykonujący transport drogowy (przedsiębiorca)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kierowca wykonujący transport drogowy ze skierowaniem od pracodawcy (pracownik)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kierowca wykonujący transport drogowy (inna działalność – taxi, rolnik, itd..)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kierowca uprzywilejowany i przewożący wartości pieniężne (kandydat oraz przedłużenie uprawnień)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Za prowadzenie pod wpływem alkoholu150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Za przekroczenie 24 punktów150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Uczestnik wypadku (art. 156 § 1, art. 157 § 1 KK)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Okres próbny (2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Skierowany przez lekarza (podejrzenie przeciwwskazań psychologicznych)150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kandydat na instruktora oraz instruktor nauki jazdy150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Kandydat na egzaminatora oraz Egzaminator WORD150,00 zł*Około 1 – 1,5 godziny
Badania wstępne, okresowe, kontrolne psychotechniczne dla zawodów wymagających szczególnych uprawnień psychofizycznych ze skierowaniem od lekarza medycyny pracy90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Badania dla osób wykonujących stanowiska kierownicze wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych ze skierowaniem od lekarza medycyny pracy90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Kierowca samochodu służbowego (np. przedstawiciel handlowy) z prawem jazdy kat. B100,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Osoba wykonująca pracę na wysokości90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Operator wózka widłowego90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Operator maszyn w ruchu90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Operator maszyn budowlanych90,00 złOkoło 1 – 1,5 godziny
Badania nie profilaktyczne z zakresu psychologii pracy bez skierowania od lekarza medycyny pracy90,00 złOkoło 1 – 1,5 go