Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne

SERVICE OVERVIEW

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo zawodowe oraz personalne, skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych, rozpoczynających swoje życie zawodowe. Spotkania „doradcze” mają na celu przeanalizowanie możliwości, zainteresowań i ograniczeń danej osoby, dzięki czemu tworzy się obraz jej kompetencji zawodowych i osobistych. Pozwala to człowiekowi nakierować swoje możliwości na wybór danej szkoły lub zawodu.

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Pomagamy odpowiedzieć na pytania :

  • Jakie są moje możliwości?
  • Jakie są moje przekonania? Jakie wartości kierują moim życiem?
  • Jakie mam potrzeby?
  • Gdzie obecnie znajduje się w swoim życiu?
  • Na jakim etapie jestem?
  • Gdzie chcę się znaleźć w przyszłości dlaczego?
  • Co chcę osiągnąć?

Ponadto prowadzimy wspieranie rozwoju zawodowego dla osób, które pragną podnieść swoje kompetencje osobiste przydatne w życiu zawodowym.

Oferujemy także spotkania mające na celu pomoc w tworzeniu CV oraz listu motywacyjnego oraz spotkania „przygotowujące” do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradztwo zawodowe jest elementem, który wymaga zazwyczaj kilku spotkań w celu odpowiedniej analizy możliwości i ograniczeń danej osoby.

  • Koszt jednego spotkania z doradcą (50 minut) – 100 złotych.
  • Koszt pomocy przy tworzeniu CV raz listu motywacyjnego (50 minut) – 70 złotych
  • Koszt spotkania przygotowującego do rozmowy kwalifikacyjnej (50 minut) – 80 złotych.