Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

SERVICE OVERVIEW

Depresja i nerwica stały się chorobami XXI wieku. Coraz więcej osób dotkniętych tymi problemami szuka profesjonalnej pomocy, dzięki której na nowo odzyskują radość życia i powracają do codziennej aktywności, realizacji pasji oraz odnawiają kontakty z bliskimi. Bardzo dobre efekty w leczeniu depresji i nerwicy przynosi psychoterapia lub socjoterapia, prowadzona przez dobrego, doświadczonego psychologa bądź psychoterapeutę.

Gabinety Psychologiczny Magdaleny pilarskiej to miejsca, w których prowadzimy psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną, par i małżeństw, młodzieży, a także przeprowadzamy konsultacje psychologiczne oraz usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej. Stanowimy zespół doświadczonych psychoterapeutów, pracujących w systemie psychoterapeutycznym opartym na paradygmacie psychoanalitycznym. Nasza ścisła współpraca, wspomagana w wyjątkowych przypadkach przez lekarza psychiatrę, zapewnia naszym pacjentom pełną opiekę i optymalną pomoc w trakcie psychoterapii.

ZAKRES USŁUG

To jednorazowe spotkanie, które umożliwia przeprowadzenie wstępnych obserwacji oraz naszkicowaniu obrazu istniejącego problemu.

Diagnoza – służy rozpoznaniu i zrozumieniu trudności, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto pozwala na dokładniejsze poznanie „samego siebie”. Efektywna diagnoza wymaga 2 do 4 konsultacji. Na jej końcu zostają dokładnie omówione wyniki badań oraz wnioski, a także sugestie dotyczące dalszego postępowania. Na życzenie klienta wystawiona może zostać pisemna opinia psychologa.

Terapia psychologiczna – przeprowadzana jest dla młodzieży, rodzin, osób starszych oraz par/małżeństw. Ilość spotkań jest uzależniona od występującego problemu oraz potrzeb danej osoby. Stosowana w leczeniu :

  • nerwic
  • depresji
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń odżywiania
  • problemów w relacjach rodzinnych
  • problemów w życiu szkolnym/zawodowym
  • sytuacjach kryzysowych
  • uzależnieniach

Interwencja kryzysowa – jest to seria spotkań z psychologiem w trakcie trudnej sytuacji życiowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, poważny uszczerbek na zdrowiu, czy udział w katastrofie samochodowej. Ma ona na celu złagodzenie objawów kryzysu i poradzenie sobie z nim.

Terapia rodziny – jest to seria spotkań z członkami rodziny (matka, ojciec, dziecko), którzy mają problemy z utrzymaniem relacji i prawidłowej komunikacji między sobą.

Testy predyspozycji językowych – są to badania przeprowadzane w celu rozpoznania w jakim stopniu dana osoba posiada predyspozycje do nauki języków obcych. Odpowiednio przeprowadzone i omówione testy wymagają przynajmniej dwóch spotkań.

Terapia par/małżeństw – jest to seria spotkań z dwoma osobami będącymi w związku, które mają problemy z utrzymaniem stabilnej relacji między sobą.

Relaksacja – przeszkolenie z zakresu efektywnych sposobów relaksacji oraz wizualizacji. Ilość spotkań jest zależna od potrzeb danej osoby, zalecane są minimum dwa spotkania z psychologiem.