W których zawodach badania psychotechniczne są obligatoryjne?

680
W których zawodach badania psychotechniczne są obligatoryjne?

Każdy pracodawca wymaga określonej sprawności psychofizycznej od swojego pracownika, jednak nie każdy pracownik podlega badaniom, które tę sprawność oceniają. Skierowanie na badania psychotechniczne jest obligatoryjne w różnych zawodach. Pracodawca powinien wystawić skierowanie, jednak to lekarz medycyny pracy podejmuje decyzję, jakie dokładnie badania powinien przejść pracownik, w zależności od tego, jaką pracę dana osoba wykonuje lub będzie wykonywać. W skierowaniu powinna się znaleźć nie tylko informacja o stanowisku, które zajmuje lub będzie zajmował pracownik, jaką pracę ono obejmuje, jakie mogą wystąpić ewentualne zagrożenia dla pracownika i jakie to będą badania (wstępne, okresowe, czy kontrolne). Dla kogo badania psychotechniczne są obowiązkowe i jak wygląda przebieg przykładowych badań?

Obligatoryjne badania psychotechniczne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku z późniejszymi zmianami wyraźnie mówi o tym, że są zawody, w których zawsze wykonuje się badania psychotechniczne pracownika lub kandydata na pracownika, niezależnie od decyzji lekarza medycyny pracy. W Kodeksie pracy można przeczytać, jakie zawody wymagają specjalnej sprawności fizycznej. Badania psychotechniczne muszą przejść na przykład kierowcy kat. A, B, C, D, E, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorzy i egzaminatorzy, operatorzy koparek, dźwigów, spycharek, czy suwnic, operatorzy wózków widłowych, a także sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy i pracownicy ochrony, szczególnie ci, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków korzystają z broni palnej – dowiadujemy się w Pracowni Psychotechnicznej Kam-Med z Krakowa.

Jak wyglądają badania?

Kiedy zgłaszamy się do właściwej pracowni, czy gabinetu, musimy mieć przy sobie dowód osobisty, kierowcy dodatkowo powinni okazać również prawo jazdy. Jeśli w pracy używamy okularów (np. do kierowania pojazdem, czy operowania maszyną), również powinniśmy bezwzględnie mieć je przy sobie. Na badanie powinniśmy się zgłosić wypoczęci i oczywiście bez oznak spożycia alkoholu. To, jak dokładnie przebiega całe badanie, zależy od zawodu, który wykonujemy lub planujemy wykonywać, od naszego stanu zdrowia, ogólnego samopoczucia, a także wieku. Przykładowym badaniem niech będzie badanie psychotechniczne kierowcy: musimy zdać testy pisemne, a następnie przejść badania, które wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury. Komplet badań pozwala ocenić naszą dokładność, szybkość spostrzegania, czy koncentrację. Badania sprawdzają naszą koordynację wzrokowo-ruchową, oceniają więc na przykład, jak widzimy w mroku i jak widzimy głębię. Po tych etapach psycholog omawia z nami wyniki i wystawia opinię. Jeśli wyniki są dobre, dostajemy orzeczenie o zdolności do kontynuowania lub rozpoczęcia pracy w danym zawodzie. Nie bójmy się więc wizyty w pracowni psychotechnicznej i wykonania badań, jeśli zależy nam na podjęciu interesującego nas etatu.


Żródło: zdrowie.pkt.pl

54321
(1 vote. Average 5 of 5)